Trung Qu?c ??a n?u ?n, d?n nhà vào ch??ng trình giáo d?c

中國將做飯、做家務納入教育課程
原創翻譯:龍騰網 http://www.mmg13444.com 轉載請注明出處H?c sinh ti?u h?c và trung h?c Trung Qu?c s? h?c n?u ?n ??n gi?n và h?c cách d?n nhà theo ch??ng trình giáo d?c ?i?u ch?nh.

中國中小學生將在量身定制的教育計劃下學習簡單的烹飪和打掃衛生。

B? Giáo d?c Trung Qu?c tháng tr??c c?ng b? n?i dung gi?ng d?y cách làm vi?c nhà vào ch??ng trình giáo d?c t? tháng 9. Th?ng báo này l?p t?c gay x?n xao khi h?c sinh Trung Qu?c th??ng b? coi là m?t sách, thi?u t? l?p và kh? n?ng x? ly cu?c s?ng ngay c? khi ??n tu?i tr??ng thành.

中國教育部上個月宣布從9月起將如何做家務的內容納入教育課程,這一宣布立即引起了轟動,因為現在中國學生甚至到成年的時候仍舊經常被認為是書呆子,缺乏獨立性和缺乏自主處理生活的能力。

Xiong Bingqi, giám ??c Vi?n Nghiên c?u Giáo d?c Th? k? 21, cho hay ? Trung Qu?c t?n t?i m?t hi?n t??ng ph? bi?n là b? m? coi tr?ng giáo d?c t?p trung vào nh?i nhét ki?n th?c trong khi xem nh? k? n?ng s?ng.

21世紀教育研究所所長熊炳奇表示,在中國存在一個普遍現象,家長重視知識教育,忽視生活技能。
原創翻譯:龍騰網 http://www.mmg13444.com 轉載請注明出處


"Nhi?u ph? huynh giúp con cái làm h?t m?i vi?c ?? con ch? t?p trung h?c. H? kh?ng cho phép con cái làm b?t k? c?ng vi?c gia ?ình hay lao ??ng chan tay nào", Xiong nói.

熊炳奇表示,“很多家長都會幫孩子做所有事情,這樣他們才能專心上學。他們不允許孩子做任何家務或體力勞動”。
原創翻譯:龍騰網 http://www.mmg13444.com 轉載請注明出處


"N?u ?n là k? n?ng c? b?n mà h?c sinh nào c?ng nên bi?t trong quá trình tr??ng thành. ?? cao h?c n?u ?n trong ch??ng trình gi?ng d?y s? kh?c ph?c ?i?m y?u này trong giáo d?c ? gia ?ình".

“烹飪是每個學生在成長過程中都應該知道的一項基本技能,在課程中強調烹飪學習將克服家庭教育的這一弱點?!?

T? tháng 9 n?m nay, h?c sinh ti?u h?c và ??u c?p hai s? tham gia ít nh?t m?t ti?t h?c k? n?ng làm vi?c nhà m?i tu?n, theo ?? xu?t c?a B? Giáo d?c Trung Qu?c. Các em s? ???c h?c m?t lo?t k? n?ng t? n?u ?n, d?n d?p, s?p x?p, s?a ch?a ?? gia d?ng, tr?ng rau, nu?i ??ng v?t nh? nh? cá vàng, t?m, gà v?t.

根據中國教育部的建議,從今年9月起,中小學生每周至少參加一堂家務技能課。孩子們將學習烹飪、清潔、整理、修理家用品、種植蔬菜以及飼養金魚、蠶和雞等小動物的一系列技能。

Gi?i ch?c cho r?ng m?n h?c này s? giúp h?c sinh th?c hành nhi?u h?n các ho?t ??ng lao ??ng th? ch?t, trau d?i k? n?ng ?ng phó và lao ??ng.

有關部門認為,該科目將幫助學生進行更多的體力勞動活動,磨練應對和勞動技能。

V? phía ph? huynh, ?i?m n?i b?t nh?t c?a ch??ng trình m?i là h?c sinh s? ???c h?c cách d?y n?u n??ng cho b? m?. H?c sinh l?p m?t t?i l?p hai s? h?c cách nh?t, r?a rau và g?t hoa qu?. L?p ba t?i l?p b?n ???c d?y làm món rau tr?n và lu?c th?c ph?m. H?c sinh l?p 5 t?i l?p 6 s? ???c ?ào t?o ?? n?u ???c hai t?i ba món th?ng th??ng nh? tr?ng xào cà chua, tr?ng rán và canh x??ng h?m. Các em s? ph?i t? làm t? chu?n b? th?c ?n t?i s? ch? rau c?, n?u n??ng và bày bi?n.

對于家長來說,新課程最突出的特點是學生將學習如何為父母做飯。一到二年級的學生將學習如何采摘、清洗蔬菜和削水果。三至四年級被教導做蔬菜沙拉和水煮食物。五至六年級的學生將接受烹飪兩到三種常見菜肴的培訓,如番茄炒雞蛋、煎雞蛋和骨頭湯。從準備食物到蔬菜初加工、烹飪和上菜,孩子們必須自己親手做。

H?c sinh t? l?p 7 ??n l?p 9 s? ???c d?y cách lên th?c ??n b?a ?n hàng ngày g?m ba món cho c? nhà. Các em s? ph?i t? n?u n??ng t? ba t?i b?n món. H?c sinh Trung Qu?c ?ang ???c d?y m?t s? ti?t v? k? n?ng giúp vi?c gia ?ình nh?ng n?i dung kh?ng toàn di?n nh? giáo trình m?i. Các ti?t h?c này th??ng b? giáo viên thay ??i thành gi? h?c ti?ng Anh, Hán ng? hay Toán.

7至9年級的學生將學習如何為全家人制作每日三道菜的膳食菜單。他們必須自己煮三到四道菜。中國學生正在學習一些家庭技能課程,但內容不如新課程全面。這些課程經常被老師改成英語、中文或數學課。

"Gi? h?c k? n?ng làm vi?c nhà s? d?y cho h?c sinh r?t nhi?u k? n?ng s?ng c? b?n", China News Service, h?ng th?ng t?n nhà n??c l?n th? hai ? Trung Qu?c, vi?t trong bài x? lu?n h?m 5/5.

“家務技能課將教會學生很多基本的生活技能”,中國第二大官方通訊社中新社在5月5日的一篇社論中寫道。

"Nh?ng c?n ph?i gi?ng d?y th?t nghiêm ch?nh. Kh?ng th? ?? di?n ra tình tr?ng gi? h?c k? n?ng ???c ghi trên th?i khóa bi?u nh?ng th?c t? l?i b? thay b?ng nh?ng m?n nh? Hán ng?, Toán và ti?ng Anh".

“但它需要得到非常嚴謹地教學。不能允許技能課僅陳列在時間表上,但實際上被語文、數學和英語等科目取代的情況?!?br />